PLOŠINA MP 13

Avia

Podvozok Avia
Pracovná výška 13 m
Max. stranový dosah 6 m
Nosnost koša 225 kg
Osoby v koši 2
Celková hmotnosť min. 5,9 t
Prepravná dĺžka 7 m
Prejazdná šírka 2,1 m
Prejazdná výška 3,15 m
Podpery 2,7 m

 

Využitie plošiny:
– čistenie a natieranie žľabov
– oprava fasády na budovách
– stavebné práce
– montáž konštrukcií
– údržba verejného osvetlenia
– fotografovanie na športových akciách
– orezávanie strojov
– čistenie a umývanie okien
– oplášťovanie budov
– opravy striech
– údržba továrenských hál

MÁTE ZÁUJEM O TENTO STROJ?