KONTAKTY

Konateľ

Tibor Bartók – 0903 514 691

Asistent konateľa

0904 040 040

Fakturácia

0902 916 645

Kancelária Rimavská Sobota

047 56 34 400

Prevádzka

ATB Slovakia – Doprava, s. r. o.

Adresa

Stavbárov 2A,
97901 Rimavská Sobota

Sídlo firmy

ATB Slovakia – Doprava, s. r. o.

Adresa

Skuteckého 30,
Banská Bystrica  974 01

Fakturačné údaje

ATB Slovakia – Doprava, s. r. o.,
Sídlo firmy: Skuteckého 30, Banská Bystrica, 974 01

Prevádzka: Stavbárov 2A, Rimavská Sobota, 979 01
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 12417/S
Zastúpená: Tibor Bartók – konateľ

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.,
číslo účtu: 2949458498/1100
IBAN kód: SK03 1100 0000 0029 4945 8498
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 36 712 191
DIČ: 2022289896
IČ DPH: SK2022289896