KONTAKTY

Konateľ

Tibor Bartók – 0903 514 691, 0915 871 555

Asistentka konateľa

Andrea Miková – 0904 040 040

Fakturácia

0902 916 645

Kancelária Rimavská Sobota

047 56 34 400

Prevádzka

ATB – Slovakia, spol. s r.o.

Adresa

Stavbárov 2A,
97901 Rimavská Sobota

Sídlo firmy

ATB – Slovakia, spol. s r.o.

Adresa

Skuteckého 30,
Banská Bystrica  974 01

Fakturačné údaje

ATB-Slovakia, spol. s.r.o.,
Sídlo firmy: Skuteckého 30, Banská Bystrica, 974 01

Prevádzka: Stavbárov 2A, Rimavská Sobota, 979 01
zapísaná v obchodnom registri Okr. súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka 10293/S
Zastúpená: Tibor Bartók – konateľ

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.,
číslo účtu: 2626098248/1100
IBAN kód: SK29 1100 0000 0026 2609 8248
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 36636541
DIČ: 2021990047
IČ DPH: SK2021990047