NAŠA SPOLOČNOSŤ

ATB-Slovakia s.r.o. je dynamicky sa rozvíjajúca stavebná firma, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už viac ako desať rokov. Zakladá si na kvalitnej práci a na korektnom vzťahu k zákazníkovi.

Predmet jej činnosti tvoria najmä:

– Zemné, výkopové a búracie práce
– Autodoprava a preprava sypkého materiálu
– Práce vo výškach
– Práce so žeriavom
– Non stop odťahová služba a asistenčná služba (k dispozícii máme vlastný pneuservis)

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ATB-Slovakia s.r.o. založil v apríli roku 2005 ako jediný spoločník p. Tibor Bartók, ktorý predtým pôsobil ako živnostník od roku 1996. Vykonával zemné a výkopové práce, pre mesto Rimavská Sobota a pre Slovenskú správu ciest zabezpečoval zimnú údržbu ciest a prímestských komunikácií.
Svoju činnosť, už ako spoločnosť s ručením obmedzeným, sme zahájili prevádzkovaním a rekonštrukciou areálu na ulici Stavbárov v Rimavskej Sobote. V rokoch 2006 – 2008 sme vykonávali stavebné práce na rodinných domoch v okrese a v novej obytnej časti – Sobôtka. V rokoch 2009 a 2010 sme pracovali na stavbe obchodného centra Family Centrum v Rimavskej Sobote, podieľali sme sa na stavbe obchodného centra Komín a hypermarketu Tesco. Počas roku 2011 sme stavali čističku odpadových vôd v Tisovci, upravovali sme lesné cesty v Kocihe a Klenovci a na Pokoradzi sme upravovali požiarne cesty. V roku 2012 – 2014 sme pokračovali v úprave lesných a požiarnych ciest a podieľali sme sa na stavbe bioplynovej elektrárne. Pre farmy v okolí sme stavali hnojiská a panelové plochy (výkopové práce, podsyp a dovoz sypkého stavebného materiálu, pokládka panelov). V roku 2015 sme sa podieľali na spolupráci najmä so spoločnosťou ING STAVBY KOŠICE – likvidácia povodňových škôd Revúca a stavebných a bezpečnostných opatreniach na cestách l. triedy v Košickom kraji. So spoločnosťou SAG ELEKTROVOD a LIV ELEKTRA na rekonštrukcii rozvodne v Rimavskej Sobote. So spoločnosťou Steffe sme spolupracovali na rekonštrukcii šácht v Rimavskej Sobote, pre firmu SVOMA s.r.o. sme vykonávali výkopové práce pre výstavbu kanalizácie pri Tescu. Momentálne pracujeme pre spoločnosť Skanska SK – pri výstavbe obchvatu Ružová osada okr. Rimavská Sobota, ESSIN Contruction – pri dokončovacích prácach v areáli Komín ll Rimavská Sobota, pre Roľnícku spoločnosť Bottovo – vykonávame prepravu osiva, pre spoločnosť LP STAV s.r.o. – zemné a výkopové práce. Pre spoločnosť Klaster sme vykonávali žeriavnícke práce a práce vo výškach s vysokozdvižnou plošinou pri rekonštrukcii bytového domu v Rimavskej Sobote.

CHCETE SI NÁS OBJEDNAŤ?

Povedzte nám viac o vašom projekte