DRUH

Pracovný stroj samohybný, nakladač kĺbový

– paletyzačné vidly, kombinovaná lopata zubová – šírka 1,55 m
– maximálna nosnosť ( v priamom smere ) – 2,7t
– maximálna nosnosť ( pri zatočení 40°) – 2,3 t
– prevádzková hmotnosť – 3,3 t
– výška zdvihu na čape lopaty – 2,97 m
– dĺžka stroja – 4,56 m
– šírka stroja – 1,55 m
– výška stroja – 2,5 m

MÁTE ZÁUJEM O TENTO STROJ?