In: Referencie0

DETAILY PRODUKTU

  • Objednávateľ: Inžinierske Stavby a.s.
  • Termín realizácie: 1.7.2015 – 16.9.2015

ROZSAH PRÁC

Bezpečnosť na cestách je na prvom mieste. My sme k tomu prispeli tak, že sme vykonávali stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách l. triedy v Košickom kraji. Pracovalo tam tvrdo 15 – 20 ľudí, 4 bágre a nákladné autá.

VYUŽITÉ MECHANIZMY

4 bágre – CAT 432E, CAT 312C, CAT M 313 D, Minibáger Hyundai, nákladné autá Scania, Ávia, ďalej sme tam mali vybračné nohy 2 ks

MÁTE ZÁUJEM O PODOBNÝ PROJEKT?